Welcome to Official Website The Board of Quantity Surveyors Malaysia

Reference Documents

Up

Listing

 • CIRCULAR NO. TITLE DATE REMARK
  1. 1/1993
  Guidelines On Registration Of Firms And Body Corporate To Practise As Consulting Quantity Surveyors. 1993 Superceed by Circular No. 1/2001
  2. 2/1993
  Guidelines On Advertising And Publicity For Registered Quantity Surveyors. 1993 Superceed by Circular No. 5/2007
  3. 3/1993
  Pengecualian Cukai Perkhidmatan. 1993 Superceed by Act
  4. 1/1995
  Meletakkan Nombor Pendaftaran Firma Di Dalam Papan Tanda Projek. 1995 Still in force
  5. 1/1998
  Firma-Firma Ukur Bahan Milik Pengamal Separuh Masa. 09.06.1998 Still in force
  6. 2/1998
  Pengesahan Pengalaman Mengikut Kaedah Juruukur Bahan 1973 Dan Pindaan 1995. 09.06.1998 Still in force
  7. 3/1998
  Menggunakan Nama Juruukur Bahan. 09.06.1998 Still in force
  8. 4/1998
  Guideline On The Use Of Registered Quantity Surveyors Stamp. 18.09.1998 Superceed by Circular No. 1/2005
  9. 5/1998
  Guideline On The Use Of Home Page On The World Wide Web. 27.10.1998 Still in force
  10. 1/1999
  Garis Panduan Bagi Penggunaan Kepala Surat Firma Oleh Firma-Firma Juruperunding Ukur Bahan Yang Berdaftar. 22.05.1999 Still in force
  11. 2/1999
  Garis Panduan Dan Contoh Pengiraan Bayaran Ikhtisas untuk Perkhidmatan Juruukur Bahan – Pindaan Jun 1999. 16.11.1999 Still in force
  12. 3/1999
  Penjelasan Mengenai Syarat-Syarat Lembaga Bagi Pendaftaran Firma Juruperunding Ukur Bahan. 06.12.1999 Superceed by QS (Amendment) Rules 2004
  13. 4/1999
  Compulsary Continuing Professional Development (CPD) Untuk Juruukur Bahan Berdaftar. 06.12.1999 Superceed by QS Act Amendment
  14. 1/2001
  Guidelines On Registration Of Firms And Body Corporate to Practice As Consulting Quantity Surveyors. 07.12.2001 Superceed by QS (Amendment) Rules 2004
  15. 1/2003
  Polisi Baru Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) Mengenai Bilangan Pejabat Cawangan Yang Dibenarkan Bagi Firma Perunding bertaraf Milik Perseorangan Yang Berdaftar. 19.06.2003 Superceed by Circular No. 1/2009
  16. 1/2005
  Penggunaan Cop Rasmi. 13.10.2005 Superceded by Circular 1/2006
  17. 1/2006
  Cop Rasmi Juruukur Bahan Berdaftar LJBM Dan Pelancaran Cop Rasmi E-Sekuriti LJBM. 13.07.2006 Superceded by Circular 1/2017
  18. 2/2006
  Tali Leher Rasmi Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 21.11.2006 Still in force
  19. 1/2007
  Guidelines On The Appointment and Termination of Services Of Consulting Quantity Surveyors. 25.01.2007 Still in force
  20. 2/2007
  Notice to All Organisers of CPD Programmes on (1) Application For Approval of CPD Events and CPD Credit Points; (2) Notice On The New CPD Bank Account No.; (3) Verification For Attendance At Any CPD Programme Approved By BQSM. 31.01.2007 Still in force
  21. 3/2007
  Notis Mengenai Penggunaan Baucer Diskaun CPD. 01.06.2007 Still in force
  22. 4/2007
  Polisi Baru Bagi Permohonan Kelulusan Program CPD Dan Poin Kredit CPD Di Bawah Kategori Latihan ‘In-House’. 03.07.2007 Still in force
  23. 5/2007
  Guidelines on Advertising and Publicity for Registered Quantity Surveyors. 31.12.2007 Still in force
  24. 1/2008
  Notis Pemberitahuan Mengenai Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 15 Februari 2008 Mengenai Kelulusan Penggunaan Skala Fi Baru Bagi Projek-Projek Fizikal Kerajaan. 08.04.2008 Still in force
  25. 2/2008
  Cop Rasmi Juruukur Bahan Berdaftar LJBM – Cop Rasmi E-Sekuriti LJBM. 11.12.2008 Superceed by Circular No.1/2021
  26. 3/2008
  Program CPD Wajib Bagi Semua Perlantikan Baru – Prinsipal Firma Bertaraf Ketuanpunyaan Tunggal/Rakankongsi/Pengarah Firma Perunding Juruukur Bahan Di Bawah Seksyen 7A dan 7B Akta Juruukur Bahan 1967 Yang Bertajuk “Essentials For Professionals”. 11.12.2008 Still in force
  27. 1/2009
  Garipanduan Bagi Pejabat Cawangan. 17.09.2009 Superceed by Circular No. 4/2009
  28. 2/2009
  Polisi Baru Mengenai Pengenaan Yuran Pemprosesan Bagi Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Yang Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Pendaftaran Dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 17.09.2009 Still in force
  29. 3/2009
  Garispanduan Pengiraan Jumlah Diskaun Ke Atas Bayaran Fi Bagi Bangunan-Bangunan Berulang. 24.11.2009 Still in force
  30. 4/2009
  Garispanduan Bagi Pejabat Cawangan. 24.11.2009 Still in force
  31. 1/2010
  Garispanduan Bagi Pendaftaran Nama Firma Yang Boleh Diluluskan Bagi Permohonan Pendaftaran Firma Perunding Juruukur Bahan Dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 22.03.2010 Still in force
  32. 2/2010
  Definisi Sepenuh Masa Dan Syarat-Syarat Yang Perlu Dipatuhi Bagi Struktur Organisasi Firma Juruukur Bahan Perunding Yang Berdaftar dengan LJBM. 21.06.2010 Still in force
  33. 1/2011
  Garispanduan Bagi Pendaftaran Pejabat Cawangan Firma Juruukur Bahan Perunding Dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 19.09.2011 Still in force
  33A. 1/2012
  Polisi Mengenai Pengumpulan Poin Kredit CPD (Continuing Professional Development) Bagi Tujuan Pembaharuan Pendaftaran. 09.02.2012 Still in force
  34. 1/2013
  Garispanduan Bagi Perubahan dalam Struktur Firma Juruukur Bahan Perunding Yang Berdaftar Dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 30.01.2013 Still in force
  35. 1/2014
  Kenaikan Bayaran Proses Permohonan Poin Kredit CPD Untuk Penganjur Luar (Swasta/Sektor Awam). 08.01.2014 Still in force
  36. 2/2014
  Lanjutan Tempoh Perlaksanaan Skim “Special Route” Untuk Pendaftaran Sebagai Juruukur Bahan Berdaftar Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 20.02.2014 Still in force
  37. 3/2014
  Data Maklumat Peribadi Juruukur Bahan Berdaftar. 29.05.2014 Still in force
  38. 1/2016
  Pengecualian Lesen Premis Perniagaan Untuk Semua Firma Perunding Juruukur Bahan Yang Berdaftar. 13.04.2016 Still in force
  39. 1/2017
  Penggunaan Cop Rasmi Juruukur Bahan Berdaftar. 10.01.2017 Still in force
  40. 2/2017
  Garispanduan Penggunaan Kepalasurat Rasmi Firma Perunding Ukur Bahan. 16.05.2017 Still in force
  41. 1/2018
  Garispanduan Pendaftaran Firma Perunding Ukur Bahan Berstatus Pertubuhan Perbadanan Dengan Pengarah Tunggal. 28.02.2018 Still in force
  42. 1/2020
  Pelaksanaan Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Covid-19: Prosedur Berkaitan Pendaftaran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. 18.06.2020 In Force
  43. 2/2020
  Pelaksanaan Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Covid-19: Peraturan Permohonan dan Pengumpulan Mata Poin Continuous Professional Development (CPD) Bagi Tahun 2020. 18.06.2020 In Force
  44. 3/2020
  Pelaksanaan Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Covid 19 : Peraturan Permohonan Dan Pengumpulan Mata Poin Continuous Professional Development (CPD). 18.12.2020 In Force
  45. 1/2021
  Penggunaan Cop Rasmi Juruukur Bahan Malaysia. 01.06.2021 In Force

 
 

Contact Us

Board of Quantity Surveyors Malaysia
17th Floor, Block F,
JKR HQ, Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

E-mail: info[at]bqsm.gov.my
Phone No: 603-2610 7809
Fax No: 603-2692 5680